Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 09:33:43 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych / Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Krotoszyna Kinga Lis Edycja artykułu
2018-07-20 09:22:35 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych / Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem Kinga Lis Edycja artykułu
2018-07-20 08:28:56 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych / Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika Kinga Lis Edycja artykułu
2018-07-19 14:37:26 Dowody osobiste / Udostępnianie danych osobowych Monika Menzfeld Czubak Edycja artykułu
2018-07-18 15:27:50 Rok 2018 / Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Małgorzata Wójcik Edycja artykułu
2018-07-18 14:49:36 Komunikaty innych instytucji / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26.04.2018r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Rodzinnej i ul. Dębowej w miejscowości Salnia (obręb ewidencyjny Osusz). Iwona Poczta Publikacja artykułu
2018-07-18 10:32:46 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie – ul. Bohaterów Monte Cassino i Tyczyńskiego na działkach: 6100, 6139/1, ark. m. 35 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Milena Filipiak Publikacja artykułu
2018-07-17 13:49:07 Rok 2018 / Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Małgorzata Wójcik Edycja artykułu
2018-07-17 13:36:50 Rok 2018 / Obwieszczenie GK.6220.14.2018 - wydanie decyzji środowiskowej Alicja Marciniak Edycja artykułu
2018-07-17 13:33:09 Rok 2018 / Obwieszczenie GK.6220.14.2018 - wydanie decyzji środowiskowej Alicja Marciniak Publikacja artykułu