Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-16 14:04:05 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2018/2019 Marzena Kurek Edycja artykułu
2018-11-16 11:16:18 Rok 2018 / Sms-owa usługa powiadamiania mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn o ważnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i gospodarczych oraz zagrożeniach wynikających z trudnych warunków atmosferycznych lub innych zagrożeń. Lucyna Bogdańska Publikacja artykułu
2018-11-15 14:59:48 Budżet 2019 / Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn Ewa Zaradniak Publikacja artykułu
2018-11-15 14:57:42 Budżet 2019 / Projekt budżetu na 2019 rok Ewa Zaradniak Publikacja artykułu
2018-11-15 14:29:43 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie sieci kablowej średniego napięcia na działkach oznaczonych numerami: 288, 423/1, 385/1, 260/24, 260/23, 256/3, 260/13, 423/2, położonych obręb geodezyjny Osusz Michał Całujek Publikacja artykułu
2018-11-15 12:54:43 II sesja RM (kadencja 2018-2023) / Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Alicja Marciniak Publikacja artykułu
2018-11-15 12:52:31 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2018/2019 Marzena Kurek Edycja artykułu
2018-11-14 15:04:40 Ochrona środowiska / Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krotoszyn za lata 2016-2017 Alicja Marciniak Publikacja artykułu
2018-11-14 13:24:56 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej Małgorzata Wójcik Publikacja artykułu
2018-11-14 11:13:52 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Budowa ul. Dębowej w Salni Marzena Kurek Publikacja artykułu