Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 14:39:05 Interpelacje i zapytania Radnych / Nr 6/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Janina Mazur Edycja artykułu
2019-01-18 14:36:06 Interpelacje i zapytania Radnych / Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. Janina Mazur Edycja artykułu
2019-01-18 14:28:20 Interpelacje i zapytania Radnych / Nr 6/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Janina Mazur Edycja artykułu
2019-01-18 14:19:46 Interpelacje i zapytania Radnych / Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. Marta Konarska Edycja artykułu
2019-01-18 14:14:49 Interpelacje i zapytania Radnych / Nr 7/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Janina Mazur Edycja artykułu
2019-01-18 12:45:44 Wydział Promocji i Współpracy / Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Marta Konarska Edycja artykułu
2019-01-18 09:21:32 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonwczej ciągu ulic Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie. Iwona Poczta Edycja artykułu
2019-01-17 15:23:36 Sprzedaż gruntów i nieruchomości / dzierżawy / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu położonych na terenie Krotoszyna i Bożacina Agnieszka Pohl Publikacja artykułu
2019-01-17 15:23:22 Rok 2019 / Terminy polowań zbiorowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Sebastian Ludwiczak Publikacja artykułu
2019-01-17 14:44:39 V sesja / Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Krotoszyna, Marta Konarska Publikacja artykułu