Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgłaszanie kandydatów na radnych

2018-08-29 00:18:51
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3

2018-10-22 16:13:04
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2

2018-10-22 16:17:19
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1

2018-10-22 16:18:55
Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2018-08-20 14:22:23
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego

2018-09-10 13:58:06
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/385/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-09-03 14:47:08
Uchwała w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2018-03-30 14:12:26
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

2018-09-03 14:44:50
Uchwała w sprawie podziału Miasta i Gminy Krotoszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-30 14:12:26