Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie podziału Miasta i Gminy Krotoszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-30 14:12:26
Uchwała w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2018-03-30 14:12:26
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 16.05.2018 r. w sprawie podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej

2018-05-17 16:11:16
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 14.08.2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-16 09:22:27
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 14.08.2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-16 09:24:25
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 14.08.2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

2018-08-16 09:26:02
Akty prawne, obwieszczenia, komunikaty, wyjaśnienia, opinie, linki (PKW)

2018-08-16 09:38:01
Uchwała PKW z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania

2018-08-20 12:56:45
Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2018-08-20 14:22:23
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 21.08.2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

2018-08-22 15:27:42