Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 14.08.2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

2018-08-16 09:26:02
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 14.08.2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-16 09:24:25
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 14.08.2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-16 09:22:27
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 16.05.2018 r. w sprawie podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej

2018-05-17 16:11:16
Uchwała w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2018-03-30 14:12:26
Uchwała w sprawie podziału Miasta i Gminy Krotoszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-30 14:12:26