Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

2018-09-03 14:44:50
Zgłaszanie kandydatów na radnych

2018-08-29 00:18:51
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.08.2018 r.

dot. podziału województwa na okręgi wyborcze

2018-08-24 11:36:56
Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego z dnia 22.08.2018 r.

dot. granic i numerów okręgów wyborczych

2018-08-24 11:33:52
Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna z dnia 23.08.2018 r.

 dot. numerów i granic okręgów wyborczych

2018-08-24 11:26:05
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 21.08.2018 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-22 15:28:19
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 21.08.2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

2018-08-22 15:27:42
Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2018-08-20 14:22:23
Uchwała PKW z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania

2018-08-20 12:56:45
Akty prawne, obwieszczenia, komunikaty, wyjaśnienia, opinie, linki (PKW)

2018-08-16 09:38:01