Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Burmistrza Krotoszyna

2018-10-10 16:01:48
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Krotoszynie

2018-10-10 15:52:25
Spoty edukacyjno-informacyjne

2018-10-08 14:36:46
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krotoszynie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Krotoszyńskiego

2018-10-05 15:53:37
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

2018-10-05 15:50:51
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 3 października 2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Krotoszynie

2018-10-05 15:47:08
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 3 października 2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 18 w Krotoszynie

2018-10-05 15:44:07
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 3 października 2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 w Krotoszynie

2018-10-05 15:41:14
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 3 października 2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 8 w Krotoszynie

2018-10-05 15:36:48
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 3 października 2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 14 w Krotoszynie

2018-10-05 15:21:01
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krotoszynie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Krotoszynie

2018-10-03 15:27:21
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krotoszynie o zarejestrowanych kandydatach w wyborach Burmistrza Krotoszyna

2018-10-03 14:06:17
Postanowienie nr 231/II/9/18 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krotoszyn

2018-10-02 08:55:53
Postanowienie nr 233/II/9/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru MiG Krotoszyn

2018-10-02 08:51:20
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krotoszynie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Krotoszynie

2018-10-01 16:21:14
Postanowienie i Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Krotoszyńskiego

2018-10-01 16:19:27
Postanowienie i Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego

2018-10-01 16:17:19
Postanowienie i Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Pleszewie

2018-10-01 16:13:23
Postanowienie i Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

2018-10-01 16:06:58
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o skreśleniu nazwiska kandydata z listy Komitetu Wyborczego w wyborach do Rady Miejskiej w Krotoszynie

2018-09-28 12:42:42
Informacja dot. możliwości sprawdzenia czy jest się ujętym w spisie wyborców

2018-09-28 08:21:59
Informacja dot. możliwości: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika

2018-09-28 08:20:06
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dn. 26.09.2018 r. dot. terminu i miejsa oraz zasad losowań numerów dla list kandydatów na radnych

2018-09-26 15:16:40
Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 września 2018 r. dot. losowań w obwodowych komisjach wyborczych

2018-09-21 17:34:12
Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna z dn. 10.09.2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

2018-09-20 14:24:59
Dyżury Urzędnika Wyborczego w Krotoszynie

2018-09-14 10:23:22
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krotoszynie z dn. 12.09.2018 r.

2018-09-13 15:06:23
Postanowienie nr 200/II/9/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krotoszynie

2018-09-11 15:14:41
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego

2018-09-10 13:58:06
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/385/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-09-03 14:47:08
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

2018-09-03 14:44:50
Zgłaszanie kandydatów na radnych

2018-08-29 00:18:51
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.08.2018 r.

dot. podziału województwa na okręgi wyborcze

2018-08-24 11:36:56
Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego z dnia 22.08.2018 r.

dot. granic i numerów okręgów wyborczych

2018-08-24 11:33:52
Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna z dnia 23.08.2018 r.

 dot. numerów i granic okręgów wyborczych

2018-08-24 11:26:05
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 21.08.2018 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-22 15:28:19
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 21.08.2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

2018-08-22 15:27:42
Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2018-08-20 14:22:23
Uchwała PKW z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania

2018-08-20 12:56:45
Akty prawne, obwieszczenia, komunikaty, wyjaśnienia, opinie, linki (PKW)

2018-08-16 09:38:01