Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 września 2018 r. dot. losowań w obwodowych komisjach wyborczych

2018-09-21 17:34:12
Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna z dn. 10.09.2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

2018-09-20 14:24:59
Dyżury Urzędnika Wyborczego w Krotoszynie

2018-09-14 10:23:22
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krotoszynie z dn. 12.09.2018 r.

2018-09-13 15:06:23
Postanowienie nr 200/II/9/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krotoszynie

2018-09-11 15:14:41
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego

2018-09-10 13:58:06
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/385/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-09-03 14:47:08
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

2018-09-03 14:44:50
Zgłaszanie kandydatów na radnych

2018-08-29 00:18:51
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.08.2018 r.

dot. podziału województwa na okręgi wyborcze

2018-08-24 11:36:56