Rejestr petycji - zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok 

 

 

Rejestr petycji kierowanych do

Burmistrza Krotoszyna i Rady Miejskiej w Krotoszynie w 2018 roku

Nr petycji Wnioskodawca             

   Przedmiot petycji                            

Data złożenia     Ustawowy termin odpowiedzi/odpowiedź
1/2018 Rodzice uczniów obecnej klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie Dotyczy podjęcia działań zmierzających do łączenia klas w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie 02.05.2018 02.08.2018/Odpowiedź OS.4424.102.2018 z dnia 14.05.2018
2/2018 Szulc-Efekt sp. z o. o. Dotyczy rozpoznania zakresu potrzeb na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przez Miasto i Gminę Krotoszyn 15.05.2018

15.08.2018

3/2018 Mieszkańcy Krotoszyna Dotyczy rewitalizacji Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie 14.09.2018

14.12.2018

4/2018 Szulc-Efekt sp. z o.o. Dotyczy wdrożenia systemu zarządzania i monitorowania energii 17.09.2018

17.12.2018

5/2018 Szilc-Efekt sp. z o.o. Dotyczy przystąpienia do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka" 28.09.2018 28.12.2018/Odpowiedź OS.152.3.2018 z dnia 09.10.2018
 

Liczba odwiedzin : 113
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Ciesiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Ciesiak
Czas wytworzenia: 2018-05-15 15:00:02
Czas publikacji: 2018-10-11 17:25:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak